Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy
verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Provoductions.
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en daarom beschrijf ik hier welke informatie ik verzamel en hoe ik deze informatie gebruik.

Welke gegevens verzamel ik?
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig om uw gegevens op te slaan, bijv. bij het invullen van een contactformulier of aanvragen doet voor een van mijn diensten.
Ik verwerk alleen gegevens die u zelf aan mij verstrekt.
Dit kunnen zijn:
- Voor- en achternamen
- E-mailadressen
- Websites
- Telefoonnummers
- Bedrijfsnamen
- Straten en huisnummers
- Woonplaatsen
- BTW & KVK nummers

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u terug te kunnen mailen met een reactie op uw (aan)vraag. De bedrijfsnaam, naam, adresgegevens en emailadres worden opgeslagen uitsluitend na opdrachtbevestiging.
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het opstellen van facturen en van de IP-aangifte (bij opdrachtgever buiten Nederland) voor de Belastingdienst.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?
Provoductions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder ander om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@provoductions.nl.

Ik zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Provoductions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Provoductions maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Provoductions.
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en daarom beschrijf ik hier welke informatie ik verzamel en hoe ik deze informatie gebruik.

Welke gegevens verzamel ik?
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig om uw gegevens op te slaan, bijv. bij het invullen van een contactformulier of aanvragen doet voor een van mijn diensten. Ik verwerk alleen gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen zijn:
- Voor- en achternamen
- E-mailadressen
- Websites
- Telefoonnummers
- Bedrijfsnamen
- Straten en huisnummers
- Woonplaatsen
- BTW & KVK nummers

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u terug te kunnen mailen met een reactie op uw (aan)vraag. De bedrijfsnaam, naam, adresgegevens en emailadres worden opgeslagen uitsluitend na opdrachtbevestiging. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het opstellen van facturen en van de IP-aangifte (bij opdrachtgever buiten Nederland) voor de Belastingdienst.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?
Provoductions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder ander om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@provoductions.nl.

Ik zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Provoductions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Provoductions maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Provoductions.
Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers en daarom beschrijf ik hier welke informatie ik verzamel en hoe ik deze informatie gebruik.

Welke gegevens verzamel ik?
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig om uw gegevens op te slaan, bijv. bij het invullen van een contactformulier of aanvragen doet voor een van mijn diensten. Ik verwerk alleen gegevens die u zelf aan mij verstrekt.
Dit kunnen zijn:
- Voor- en achternamen
- E-mailadressen
- Websites
- Telefoonnummers
- Bedrijfsnamen
- Straten en huisnummers
- Woonplaatsen
- BTW & KVK nummers

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u terug te kunnen mailen met een reactie op uw (aan)vraag. De bedrijfsnaam, naam, adresgegevens en emailadres worden opgeslagen uitsluitend na opdrachtbevestiging. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor het opstellen van facturen en van de IP-aangifte (bij opdrachtgever buiten Nederland) voor de Belastingdienst.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?
Provoductions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn systeem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder ander om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@provoductions.nl.

Ik zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Provoductions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Provoductions maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.